Valitse sivu

 

Kirjoittaja: Arja Parpala, valmentaja – kouluttaja. www.essentio.fi

 Asiakaspalvelu innostaa työssään viihtyviä ihmisiä

On paljon tutkimuksia ja selvityksiä siitä, miten organisaatio pystyy tarjoamaan parasta mahdollista asiakaspalvelua. Minusta asia on kuitenkin pläkkiselvä ilman ainoatakaan tutkimusta. Hyvää asiakaspalvelua tekevät työssään viihtyvät ihmiset!

Mistä työssä viihtyminen, jopa työn imu sitten kumpuaa? Siihen vaikuttavat monet asiat, mutta yksi niistä on ylitse muiden – mukavat työkaverit ja työyhteisö!

Jokainen meistä voi olla mukava työkaveri, kun niin tahtoo. Tässä muutama ajatus, mitä jokainen voi tehdä edistääkseen työssä viihtymistä ja siten myös hyvää asiakaspalvelua.

Hyvä palaute nostaa tunnelmaa!

Kuinka usein sinä annat palautetta työkavereillesi hyvästä työstä? Joskus ajatellaan, että palautteen antaminen on esimiehen hommaa. Mutta jokainen voi antaa palautetta toiselle hyvästä työstä. Kuinka usein huomaat, että joku onnistuu, tekee työnsä hyvin tai jopa ylittää odotukset työssään? Kuinka usein voisit antaa hyvää palautetta?

Arvaan, että kohdistamalla ihan vähän ajatteluasi onnistumisiin, voisit huomata sellaisia vaikka joka päivä. ”Kehu kaveri kerran päivässä”  ei ole yhtään hullumpi motto!

Asiakkailtakin tullut palaute olisi hyvä jakaa työyhteisössä. Olisiko jopa mahdollista ottaa tavaksi vähän hehkuttaa, kun asiakkailta tulee hyvää palautetta? Mitä teillä tehdään palautteelle? Mitä sille voisi tehdä?

 Auttaminen innostaa auttamaan!

Milloin tarvitsit viimeksi apua? Miten avunpyyntöösi suhtauduttiin? Miten sinä suhtauduit, kun sinulta viimeksi pyydettiin apua?

Toinen loistava tapa nostaa työilmapiiriä ja sitä kautta työn imua ja viihtyvyyttä on auttaminen. Kuinka yksinkertaista! Missä sinä voisit auttaa työkaveria ihan pyytämättäkin? Millainen auttamisen kulttuuri sinun työyhteisössäsi vallitsee? Jos siinä on parannettavaa, mitä sinä voit sille tehdä? Jos se taas on jo loistavaa, miten voit pitää sitä yllä?

Mielekkäät tavat lisäävät työn mielekkyyttä

Työn mielekkyys on yksi keskeisistä viihtyvyyden tekijöistä. Yksi tapa, jolla jokainen voi vaikuttaa työn mielekkyyteen, on työyhteisön käytäntöjen tuunaus.

Mitkä pienet asiat harmittavat sinua päivästä toiseen? Mitkä tavat hidastavat tai estävät tekemästä työtä kunnolla?

Me toimimme helposti kuin automaattiohjauksella, teemme asiat kuten ennenkin miettimättä, voisiko ne tehdä toisin. En puhu isoista rakenteellisista asioista, vaan arkipäivän käytännöistä ja tavoista, joihin me jokainen voimme vaikuttaa.

Näitä käytäntöjä voit tarkastella itse tai yhdessä toisten kanssa. Mitäpä jo kokoaisit pienen porukan – pari-kolme työkaveria – ja ryhtyisitte vaikkapa silloin tällöin – ehkä säännöllisestikin tarkastelemaan yhteisiä käytäntöjänne? Millaisia muutoksia tällainen pieni yhteisö voi saada aikaan organisaatiossa?

Mitä vielä?

Mitkä muut asiat sinun mielestäsi luovat hyvää ilmapiiriä, työn imua ja viihtyisyyttä? Mitä muuttaisit, jos sinulla olisi valta? Miten voit vaikuttaa asiaan, oli sinulla valtaa tai ei?

Olen monta kertaa työelämäni aikana kuullut asiakkaalta kommentin: ”Onpa tänne kiva tulla, kun teillä on niin hyvä tunnelma keskenänne.” Työilmapiiri näkyy suoraan asiakkaille. Työviihtyvyys on osa hyvää asiakaspalvelua!

Arja Parpala on valmentaja ja kouluttaja. www.essentio.fi