Valitse sivu

Osio 01

MENESTY ASIAKASPALVELIJANA – OSIO I

TUNNE ITSESI, Hyvän palvelun perustekijät

Tässä vaiheessa olet tutustunut lyhyesti aiheeseen ’Mitä asiakaspalvelu on?’ Tiedät jo sen, että asiakaspalvelun synnyssä on kolme osatekijää: fyysiset tilat, henkilöstö ja kohderyhmät = valitut asiakkuudet. Näiden seikkojen yhteensopivuudesta riippuu se, kuinka hyvää palvelua asiakas meiltä saa.

Tässä osiossa lähdemme ensin tutustumaan SINUUN palveluhenkilönä ja tapaasi toimia. Hyvän palvelun perustekijöistä käsittelemme kuviossa punaisella merkittyjä osa-alueita: oikea asenne, hyvä käytös, empatia, aktiivisuus ja omatoimisuus. Muistathan, että sinä itse olet hyvän palvelun suppilon keskiössä. Voit itse vaikuttaa asiakkaasi saaman palvelun laatuun.

Seuraavaksi voit katsoa videon.

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

Powered by: Kostet Oy

[/text_block]